worldcupqualifiersinasia| China Unicom: The company's board of directors has nominated 13 candidates for the change of its board of directors

Securities Times e Company Newsworldcupqualifiersinasia, China Unicom (600050) announced on the evening of May 15worldcupqualifiersinasia, the term of the seventh board of directors of the company has expired, and a general election for the board of directors needs to be held in accordance with relevant legal procedures. Unicom Group, the controlling shareholder of the company, nominated the following candidates for relevant directors of the 8th Board of Directors: 8 non-independent director candidates: Chen Zhongyue, Jian Qin, Wang Junzhi, Wang Junhui, Tang Guoliang, Lu Shan, Shen Dian and Li Jin. There are 5 candidates for independent directors: Tong Guohua, Gu Jiadan, Wu Jiezhuang, Jiang Xin and Geng Ruguang.